Veiligheidsmaatregelen Covid-19 Incendie

De Coronacrisis houdt ons nu al weken in de ban. Hoe zal onze leefwereld er na Corona uitzien? Brandrisico’s op de werkvloer en thuis blijven in ieder geval bestaan. Het blijft dus uitermate belangrijk uw medewerkers te trainen in het omgaan met kleine blusmiddelen.

Securitas Academy is er zich van bewust dat brandopleidingen zoals pre-Corona georganiseerd, momenteel niet meer mogelijk zijn. Wij hebben dan ook hard gewerkt aan een alternatieve methode zodat we uw medewerkers toch de nodige skills kunnen aanleren om adequaat te reageren bij brand.

Securitas Academy voorziet volgende noodzakelijke aanpassingen waar nieuwe leervormen zoals e-learning en blended learning aangewend worden:

Vier opties voor het theoretische deel

1. De klant heeft een lokaal ter beschikking dat voldoende ruimte biedt.

8m² voor de instructeur en 4m² per deelnemer, theorie kan klassikaal doorgaan in het lokaal mits de nodige basisregels gehanteerd worden.

2. De deelnemers volgen de theorie via een E-learning.

Ze kunnen deze op eigen tempo doornemen (doorlooptijd geschat tussen 30 minuten en een uur). De E-learning is opgebouwd uit een filmpje per hoofdstuk gevolgd door enkele kennisvragen.

3. De deelnemers volgen de theorie via een uitgebreide E-learning.

Ze hebben ongeveer 1 à 2u nodig om alles te doorlopen. Starten, pauzeren, verder gaan kan op elk moment.

4. De klant kiest voor een online sessie (via Microsoft Teams).

De deelnemers volgen een online theoretische opleidingssessie. De opleiding is interactief, de lesgever wordt in beeld gebracht via een beweegbare camera. De chatfunctie stelt de deelnemers in staat hun vragen te stellen. Aan het einde van de training beantwoordt de lesgever alle gestelde vragen.

Praktijk

Voor het praktijkgedeelte stellen we voor om te werken met groepjes van 2 deelnemers vergezeld van de instructeur.

De 2 deelnemers krijgen een korte veiligheidsbriefing gevolgd door de individuele oefeningen zoals in de traditionele praktijk:

  • Blussen van een frietketel
  • Blussen van een elektrische kast met een CO²blusser
  • Blussen van een vloeistofbrand met poederblusser
  • Blussen van een vloeistofbrand met een schuimblusser

Per duo van deelnemers wordt er 20 minuten praktijk voorzien. Indien de theorie via E-learning is gevolgd kunnen de deelnemers op dat moment hun vragen stellen aan de instructeur.

Tijdens de praktijk dragen zowel de deelnemer als de instructeur een mondmasker.

Het bedrijf waar de opleiding doorgaat, wordt gevraagd voor een vlotte stroom van de deelnemers te zorgen. Dit betekent dat er steeds 2 deelnemers moeten klaar staan op het moment dat de vorige 2 de praktijkoefeningen beëindigd hebben. In de fire truck kan er een eenrichtingssysteem worden ingevoerd waarbij de deelnemers via de achterzijde naar binnen komen en via de zijkant terug naar buiten gaan.

Graag bekijken wij samen met u hoe we de wachttijd voor de deelnemers optimaal kunnen invullen. Mogelijke activiteiten zijn: bijkomende interne klant-specifieke opleiding, scherm buiten de vrachtwagen om praktijkoefeningen te volgen, …

Uiteraard rekenen wij erop dat iedereen betrokken bij de opleiding de basisregels zoals social distancing, zoveel mogelijk handen wassen, blijft respecteren.