Basisopleiding eerste interventieploeglid - Fire Fighting Truck

 

Leer de basisbegrippen van brand en weet hoe te reageren bij een brand. Oefen op de gepaste reacties in onze Fire Fighting Truck.

Securitas Academy - First intervention - Fire Fighting Truck

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u snel en doeltreffend te reageren in situaties met brand. U leert een brand te controleren en de verspreiding ervan te verhinderen.

Programma

Theorie

 • Geldende reglementering inzake brandpreventie
 • Vuurdriehoek
 • Vlampunt, zelfontbranding
 • Explosie
 • Brandverloop en branduitbreiding
 • De verschillende eerste interventiemiddelen
 • Brandoorzaken en preventie
 • Hoe alarmeren?
 • Rol van de eerste interventieploeg
 • Deurprocedure
 • Evacuatietechnieken

De theoretische opleiding bieden we in 2 verschillende vormen aan:

Klassikaal

De theorietraining kan klassikaal georganiseerd worden in een lokaal van de klant of in de wachtruimte van de Fire Truck.

Online sessie via Microsoft Teams

De deelnemers volgen een online theoretische opleidingssessie via Microsoft Teams. De opleiding is interactief, de lesgever wordt in beeld gebracht via een beweegbare camera. Via de chatfunctie kunnen de deelnemers op elk moment vragen stellen. Aan het einde van de opleiding neemt de lesgever de tijd alle gestelde vragen te beantwoorden.

Praktijk

 • Brandende frietketel: demonstratie en individuele blusoefening
 • Individuele blusoefening met behulp van een CO2-blusapparaat op een elektrische kast
 • Individuele blusoefening met behulp van een poederblusapparaat op een vloeistofbrand
 • Individuele blusoefening met behulp van een schuimblusapparaat op een vloeistofbrand of een vaste stoffen brand
 • Praktische toepassing deurprocedure
 • Verschillende scenariotrainingen aangepast aan de risico’s binnen het bedrijf

Alle praktische oefeningen gebeuren onder de permanente begeleiding van een ervaren lesgever in onze Fire Fighting Truck.

Praktisch

Doelpubliek

Alle leden van de eerste interventieploeg.

Duur van de opleiding

6 uur.

Attest

Attest Eerste Interventieploeglid.

Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.

Wilt u zich rechtstreeks inschrijven voor één van onze open opleidingssessies?
Vul dan onderstaand formulier in.

Inschrijving voor de opleiding: « Basisopleiding eerste interventieploeglid - Fire Fighting Truck (6u) »

Prijs per persoon exclusief btw: € 230,00
Prijs per persoon inclusief btw: € 278,30

Deelnemer

Contactgegevens

Te verstrekken documenten

Let op! Zonder deze documenten kan het inschrijvingsformulier niet verstuurd worden.

Verwijderen

Facturatiegegevens


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over onze algemene voorwaarden