Praktische informatie

Richtlijnen in het kader van Covid-19

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen in het kader van COVID-19. In onderstaande video vindt u de algemene richtlijnen terug. Opgelet! Vanaf 26 oktober 2020 is het voor alle deelnemers verplicht een mondmasker tijdens de lessen te dragen.

Hoe kan u Academy bereiken?

Het opleidingscentrum van Securitas Academy bevindt zich op volgend adres:

Z1. Researchpark 110, 1731 Zellik

Frequently Asked Questions

Wenst u gebruik te maken van financiële hulp voor de opleiding van uw werknemers?

Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden afhankelijk van de vestigingsplaats van uw onderneming.

Vlaanderen

  • De KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen. Indien u voldoet aan de voorwaarden, zoals beschreven op vlaio.be, kan u beroep doen op deze subsidie om tot 50% van de opleidingskost te recupereren. Securitas Academy NV is een erkende opleidingsinstelling en heeft volgend erkenningsnummer: DV 0107157.
  • Bepaalde opleidingen kan u financieren met VDAB Opleidingscheques. Meer info op vdab.be.
    • Opgelet: vanaf 1 september 2020 kan je enkel opleidingscheques aanvragen bij het departement Werk en Sociale Economie. Meer informatie vind je op vlaanderen.be.
  • Vlaams opleidingsverlof: een lijst van erkende opleidingen vind je op deze link vlaanderen.be.

Wallonië

  • U kan beroep doen op FOREM Opleidingschèques (‘Chèque-Formation’) als financiële steun voor de opleiding van uw werknemers in een van de erkende opleidingscentra. Per opleidingscheque ontvangt u een subsidie van €15. Securitas Academy heeft volgend erkenningsnummer: 11/0915. Meer info op leforem.be.
  • Betaald Educatief Verlof: lees meer op emploi.wallonie.be.

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

  • EcoSubsiBru is een steunmaatregel bestemd voor zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover ze tot de toegelaten sectoren behoren. Meer info en het aanvraagformulier op werk-economie-emploi.brussels.
  • Betaald Educatief Verlof: lees meer op werk-economie-emploi.brussels.

Voor eventuele tegemoetkomingen via het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking, kan u meer info verkrijgen op fbzb.be/.

Moet ik eerst slagen voor de psychotechnische testen om een opleiding te volgen?

Voor de basisopleidingen niet, voor elke specialisatie-opleiding wel. U dient echter wel over een PTO-attest te beschikken om te mogen tewerkgesteld worden in de bewakingssector.

Voor alle vragen i.v.m. PTO (ook voor vrijstelling indien basisopleiding+persoonscontrole gevolgd én kaart gehad maar nooit PTO-testen gedaan) kan u een mail sturen naar spv.formationopleiding@ibz.fgov.be

Kan ik mij als particulier voor eender welke opleiding inschrijven?

Neen, bepaalde opleidingen zijn voorbehouden voor medewerkers van bedrijven met de nodige erkenningen.

Wanneer heb je recht op vrijstellingen? Wat kost een opleiding met vrijstelling(en)?

Je hebt recht op vrijstellingen indien je voor betrokken modules reeds geslaagd bent in een eerdere opleiding. De kostprijs van een opleiding met vrijstellingen is individueel te bepalen, in functie van het aantal vrijstellingen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met academy@securitas.be.

Welke opleiding kan je via de VDAB volgen + hoe kan ik me hiervoor inschrijven?

U kan de opleiding Algemeen Bekwaamheidsattest Agenten gefinancierd door VDAB volgen, op voorwaarde dat u bij VDAB bent ingeschreven als werkzoekende. Gelieve hiervoor eerst contact op te nemen met uw VDAB kantoor, zij kunnen u zeker verder helpen.

Wat te doen als ik mijn basisopleiding gevolgd heb met oude wetgeving (wet Tobback)?

Als u beschikt over een geldige ministriële badge dient u enkel een Bijscholingsopleiding van 8u te volgen voor verlenging van uw badge. Indien u echter nooit over een badge hebt beschikt, dient u de Basisopleiding volledig opnieuw te volgen, de overgangsperiode is immers verstreken.

Waar en hoe kan ik me inschrijven?

Via de webpagina van betrokken opleiding of via mailaanvraag naar academy@securitas.be

Waar gaat de opleiding door?

Standaard worden de opleidingen voorzien in onze lokalen te Zellik. Wij beschikken echter ook over decentrale kantoren, waar wij soms ook opleidingen voorzien.

Wat is de inhoud van de opleiding?

Om de exacte inhoud van de opleiding te kennen, gelieve naar de webpagina van de betrokken opleiding te gaan, daar vindt u alle details betreffende inhoud – duurtijd – voorwaarden om toegelaten te worden tot de opleiding.

Hoelang duurt de opleiding?

Iedere opleiding heeft een verschillende duurtijd, gelieve naar de webpagina van betrokken opleiding te gaan en daar vindt u de duurtijd van de opleiding terug.

Wat zijn de verschillende data van de opleidingen?

Gelieve naar de webpagina van de betrokken opleiding te gaan, daar vindt u een overzicht terug van de reeds geplande sessies.

Wat is de planning van de opleiding?

Gelieve naar de webpagina van de betrokken opleiding te gaan, daar vindt u een overzicht terug van de reeds geplande sessies.

Wanneer zijn er examenmomenten?

Standaard worden de examenmomenten op het einde van de opleiding voorzien, sommige opleidingen hebben ook een tussentijds examen. Gelieve naar de webpagina van de betrokken opleiding te gaan en daar vindt u de details van de opleiding terug.

Waar gaan de examens door?

Standaard gaan de examens door in onze lokalen te Zellik. In functie van waar de opleidingen georganiseerd worden, worden ook de examens voorzien. Enkel de Selor examens worden voorzien bij Selor in Brussel.

Hoeveel kost een opleiding?

Op de webpagina van de betrokken opleiding vindt u alle detail terug betreffende de opleiding, inclusief de kostprijs van de opleiding

Kan ik deze opleiding met KMO-portefeuille (NL), Chèques Formation (FR), opleidingscheques (NL) betalen?

Ja, indien u voldoet aan de subsidiëringsvoorwaarden.

Kan je in verschillende schijven betalen?

Iedere opleiding dient betaald te worden voor aanvang van de opleiding, enkel de opleiding Algemeen Bekwaamheidsattest Agenten kan in 2 delen betaald worden, daar wij de opleiding in twee delen organiseren: Blok 1 + Blok 2.

Wat is een psycho-technische test?

Een Psycho-technische test is een test die bepaalt of u geschikt bent om tewerkgesteld te worden in de bewakingssector, de test gaat na of uw persoonlijkheid matcht met de vereisten die binnen de bewakingssector worden gesteld.

Waar is het dichtstbijzijnde station of hoe bereik ik het makkelijkst de Academy?

Ga naar de webpagina Academy praktische informatie, daar vindt u terug hoe u Academy kan bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen.

Dien ik zelf miin lunch mee te brengen of is er een mogelijkheid om bij jullie iets te bestellen of in de buurt iets te gaan halen?

Tot op heden, wegens corona, is de cafetaria gesloten. U kan echter wel in de buurt (2 min. rijden) iets gaan halen.

Contactez-nous - Contacter ons

Wenst u meer informatie over prijs, planning, locatie van onze opleidingen? Bel ons op het nummer 02 263 58 00 of vul onderstaand formulier in.