Werken bij Academy

Werken bij Securitas Academy

Securitas Academy is sinds 1991 erkend als opleidingscentrum voor het organiseren van opleidingen binnen de bewakingssector. Onze trainingsschool biedt een ruime waaier aan opleidingen rond bewaking, beveiliging en veiligheid, dit conform de nieuwste wetgeving.

Word trainer bij Securitas Academy

In overeenstemming met de wet van 2 oktober 2017 organiseert Securitas Academy meerdere keren per jaar alle wettelijke opleidingen zoals onder meer: Algemeen Bekwaamheidsattest bewakingsagent, Strategisch Leidinggevende, Operationeel Leidinggevende, Uitgaansmilieu, Bijscholingsattest bewakingsagent, Bijscholingsattest leidinggevend personeel, enz.

Naast de wettelijke basisopleidingen kunnen cursisten ook trainingen in volgende thematieken volgen: Security skills, Soft skills, Safety en Aviation. Zeer uiteenlopend dus!

Wij zijn steeds op zoek naar freelance lesgevers die:

 • Staan te springen om hun knowhow te delen
 • Pedagogiek als tweede natuur bezitten
 • Gepassioneerd, interactief en doeltreffend kunnen lesgeven
 • De relevante wetgeving kennen
 • Over volgende kwaliteiten beschikken: positief, luistervaardig, grappig, geduldig, enthousiast
 • Vak ‘Toegepaste aansprakelijkheid’
  • Houder zijn van een masterdiploma rechten
 • Vak ‘Maatschappelijke en culturele vorming’
  • Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma in de criminologie of in minstens één van volgende studiegebieden (behaald in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap):
   • Psychologische en pedagogische wetenschappen
   • Sociaal-agogisch werk
   • Politieke en sociale wetenschappen
   • Geschiedenis
   • Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
  • In de afgelopen 3 jaar beschikken over een stage –of beroepservaring van minstens 1 jaar in het sociaal werkveld. Ofwel beschikken over een bijkomende opleidingstitel waaruit blijkt dat de kandidaat gevormd werd in het domein van maatschappelijke en culturele diversiteit.
 • Vak ‘Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten’
  • Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma
  • Beschikken over een aantoonbare relevante beroepservaring in ene personeelsdienst van een bewakingsonderneming of vakbondssecretaris zijn van het PC 317.
 •  Vak ‘Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen’:
  • Houder zijn van een masterdiploma
  • Beschikken over een aantoonbare en relevante kennis van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en voeling hebben met ethische dilemma’s in de bewakingssector.
  • Beheersen van de methodiek van dilemmatraining en beschikken over een aantoonbare en grondige kennis met betrekking tot ethische besluitvorming.
 • Vak ‘Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten’:
  • Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma
  • Beschikken over een aantoonbare relevante beroepservaring in een personeelsdienst van een bewakingsonderneming of vakbondssecretaris zijn van het PC 317.
 • Vak ‘Kennis van alarm-, camera- en volgsystemen’:
  • In de afgelopen 3 jaar beschikken over minstens 1 jaar aantoonbare beroepservaring als leidinggevende in een onderneming die vergund is voor de installatie van alarm- of camerasystemen of vergund is voor het beheer van een alarmcentrale.
  • Beschikken over een aantoonbare relevante kennis betreffende camera’s en volgsystemen.
 • Vak ‘Procedures en technieken van toegangs- en sluitingscontrole op afstand’:
  • In de afgelopen 3 jaar beschikken over minstens 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring als operationeel of strategisch leidinggevende in de bewakingssector.
  • Beschikken over een aantoonbare kennis betreffende procedures en technieken van toegangs- en sluitingscontrole op afstand.
 • Vak ‘Toegepaste technieken van beeld- en datatransmissie’:
  • In de afgelopen 3 jaar beschikken over minstens 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring betreffende beeld- en datatransmissie.
  • Beschikken over een aantoonbare kennis betreffende technieken van beeld- en datatransmissie.
 • Vak ‘Procedures inzake interventie na alarm, alarmprocedures en alarmverificatie’:
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in de mobiele bewaking of het beheer van alarmcentrales als operationeel of strategisch leidinggevende in de bewakingssector.
 • Vak ‘Veiligheidsrisico’s:
  • Houder zijn van een masterdiploma criminologie of minstens de graad van hoofdinspecteur bij de politie hebben.
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare relevante beroepservaring met betrekking tot het uitgaansmilieu.
 • Vak ‘Ontwijkingstechnieken’:
  • Houder zijn van een attest ‘specialist geweldbeheersing zonder vuurwapens’ en voldoen aan de voorwaarden inzake voortgezette opleiding of houder zijn van een brevet van instructeur in judo of jiu-jitsu bij ADEPS of bij Sport Vlaanderen.
  • Beschikken over een aantoonbare praktijkervaring als instructeur in de afgelopen 3 jaar.
 • Vak ‘Gepast reageren bij crisissituaties’:
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare beroepservaring als sergeant, adjudant of officier van de openbare brandweerdiensten of bij de civiele bescherming. Ofwel beschikken over het politiebrevet voor golden-, silver- of bronze commander bij het genegotieerd beheer van de publieke ruimte.
  • Beschikken over een aantoonbare ervaring in de organisatie van noodplanning.
 • Vak ‘Praktijk van bewakingsmethodes en -technieken’:
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare relevante beroepservaring met betrekking tot het uitoefenen van bewakingsactiviteiten in het uitgaansmilieu als operationeel of strategisch leidinggevende in de bewakingssector.
 • Vak ‘Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties’:
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare beroepservaring als strategisch of operationeel leidinggevende in de sector van mobiele bewaking.
 • Vak ‘Werking en bediening van alarmsystemen’:
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare beroepservaring betreffende de werking en bediening van alarmsystemen.
 • Vak ‘Communicatie met operatoren van alarmcentrales’:
  • In de afgelopen 3 jaar beschikken over minstens 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring inzake communicatievaardigheden bij het beheer van alarmen.
 • Vak ‘Methode en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm’:
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare beroepservaring met betrekking tot mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm als operationeel of strategisch leidinggevende.
 • Vak ‘Interventietechnieken en conflicthantering’:
  • In de afgelopen 6 jaar beschikken over minstens 3 jaar aantoonbare relevante beroepservaring met betrekking tot winkelinspectie als strategisch of operationeel leidinggevende in de bewakingssector.

Loop stage

Studeer je Criminologie? Ben je op zoek naar een stageplaats en wil je graag de wereld van de bewaking ontdekken? Wij helpen jou graag hierbij.

Bezorg ons jouw cv en het Academy-team neemt zo snel mogelijk contact op!

Contactez-nous - Contacter ons

Geïnteresseerd? Voldoet uw profiel aan de voorwaarden? Bezorg ons uw cv. Wij nemen zo snel mogelijk contact op!