Basisopleiding eerste interventieploeglid - Virtual Reality

 

Leer de basisbegrippen van brand en weet hoe te reageren bij een brand. Oefen op de gepaste reacties met onze Virtual Reality Fire Training.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u snel en doeltreffend te reageren in situaties met brand. U leert een brand te controleren en de verspreiding ervan te verhinderen. Na een uitgebreide theoretische uitleg worden de kandidaten in verschillende virtuele noodsituaties gebracht. Op een veilige manier kan er geoefend worden in reële omgevingen.

Programma

Theorie

 • Geldende reglementering inzake brandpreventie
 • Vuurdriehoek
 • Vlampunt, zelfontbranding
 • Explosie
 • Brandverloop en branduitbreiding
 • De verschillende eerste interventiemiddelen
 • Brandoorzaken en preventie
 • Hoe alarmeren?
 • Rol van de eerste interventieploeg
 • Deurprocedure
 • Evacuatietechnieken

De theoretische opleiding bieden we in 2 verschillende vormen aan:

Klassikaal

De theorietraining kan klassikaal georganiseerd worden in een lokaal van de klant of in de wachtruimte van de Fire Truck.

Online sessie via Microsoft Teams

De deelnemers volgen een online theoretische opleidingssessie via Microsoft Teams. De opleiding is interactief, de lesgever wordt in beeld gebracht via een beweegbare camera. Via de chatfunctie kunnen de deelnemers op elk moment vragen stellen. Aan het einde van de opleiding neemt de lesgever de tijd alle gestelde vragen te beantwoorden.

Praktijk

Alle praktijk gebeurt aan de hand van Virtual Reality. Het grote voordeel hiervan is dat er op een veilige manier kan geoefend worden.

De scenario’s die worden doorlopen, zijn afgestemd op de bedrijfsomgeving. Zo zijn er omgevingen beschikbaar als Office, Health Care of Industry.

Deelnemers krijgen de deurprocedure aangeleerd, welk blusmiddel te gebruiken op welk type vuurhaard.

Alle praktische oefeningen gebeuren onder de permanente begeleiding van een ervaren lesgever.

Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om zich voorafgaand aan de training vertrouwd te maken met de virtuele omgeving en te kunnen stoppen wanneer hij/zij dat wenst. De VR-oefeningen worden steeds voorafgegaan door uitleg nodig voor het goed functioneren van de VR. De instructeur begeleidt de deelnemers door de verschillende omgevingen.

Technology with a human face! Meer weten? Klik hier.

Praktisch

Doelpubliek

Alle leden van de eerste interventieploeg.

Duur van de opleiding

6 uur.

Attest

Attest Eerste Interventieploeglid met Virtual Reality.

Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.

Deze opleiding maakt momenteel geen deel uit van ons open aanbod. Wij organiseren deze training graag op maat voor u. Aarzel niet contact op te nemen!