Bijscholing Port Facility Security Officer

Doelstelling

Na het succesvol volgen van de opleiding Port Facility Security Officer ontvangt u een certificaat erkend door FOD Mobiliteit en Vervoer. Vanaf 1 januari 2021 zal dit certificaat een maximale geldigheidsduur van 5 jaar krijgen. Dit betekent dat de PFSO en adjunct-PFSO om de 5 jaar een bijscholing dienen te volgen om de geldigheid van het certificaat te behouden. Deze bijscholing kan gevolgd worden gedurende 1 jaar voor en 1 jaar na de vervaldatum van het PFSO-certificaat. Wordt deze periode niet gerespecteerd, dan dient de PFSO/adjunct PFSO de volledige opleiding opnieuw te volgen.

Programma

  • Intro (0.5u)
  • Basiswetgeving en wijzigingen over de laatste 5 jaar (3u)
  • Nieuwe dreigingen en criminaliteitsfenomenen (2u)
  • Tips en tricks (1u)
  • Afsluiting (0.5u)

Praktisch

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot PFSO’s en adjunct-PFSO’s die de geldigheid van hun certificaat willen verlengen.

Duur van de opleiding

7 uur (1 lesdag).

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 596.1)
  • Een PFSO certificaat
    • Is dit certificaat op datum van 31 december 2020 ouder dan 5 jaar? Dan dien je tegen 2023 een bijscholing te hebben gevolgd en een bijscholingsattest te kunnen voorleggen.
Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.

Deze opleiding maakt momenteel geen deel uit van ons open aanbod. Wij organiseren deze training graag op maat voor u. Aarzel niet contact op te nemen!