Kritieke infrastructuren

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is om alle bewakingsagenten te voorzien van beschermings- en beveiligingsmaatregelen om ongevallen en schade aan de infrastructuur of een deel ervan te voorkomen of te beperken. De uitdaging is om zo snel mogelijk te reageren van zodra een dreiging verschijnt, en dus te beschikken over een accuraat en actueel beeld van de situatie. Volgens de wettelijke definitie maakt kritieke infrastructuur deel uit van het domein van preventie van veiligheidsincidenten. Dit is dus niet hetzelfde als de voorbereiding op een noodsituatie, want daar zijn andere wettelijke bepalingen en regels voor van toepassing.

Programma

Aangezien de noden voor een opleiding verschillen naargelang de infrastructuur, maken we het programma op maat en in samenspraak met u. De verschillende punten die in deze opleiding worden behandeld:

  • Waarom kritieke infrastructuur?
  • Wettelijke definitie
  • Sectoren
  • Interne beschermingsmaatregelen
  • Externe beschermingsmaatregelen
  • Controles en sancties
  • Het systeem voor vroegtijdige waarschuwing

Praktisch

Doelgroep

Elke agent die werkt in een kritieke infrastructuur.

Duur van de opleiding

8 uur

Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.

Deze opleiding maakt momenteel geen deel uit van ons open aanbod. Wij organiseren deze training graag op maat voor u. Aarzel niet contact op te nemen!