Mobiele bewaking

 

Leren door te doen: interventies oefenen, inschatten van gevaarsituaties en vervolgens op een veilige manier de baan op.

gardiennage mobile - mobiele bewaking

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u de nodige interventiemethodes en toegepaste technieken om als mobiele bewakingsagent zo veilig mogelijk te werk te gaan en inzicht te krijgen in de geldende wetgeving op het werkterrein.

Programma

  • Toegepaste wetgeving betreffende mobiele bewaking en interventie na alarm (4u)
  • Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties (4u)
  • Werking en bediening van alarmsystemen (4u)
  • Communicatie met operatoren van alarmcentrales (4u)
  • Veilig rijgedrag (8u)
  • Methodes en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm (8u)

Praktisch

Doelgroep

Bewakingsagent die de bewakingsactiviteit ‘Mobiele bewaking en interventie na alarm’ wil uitoefenen.

Opleidingsduur

32 uur (4 lesdagen + 2 examenmomenten)

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud.
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
  • Attest psychotechnisch onderzoek
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent

Attest

Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Mobiele Bewaking en interventie na alarm

Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.

Wilt u zich rechtstreeks inschrijven voor één van onze open opleidingssessies?
Vul dan onderstaand formulier in.

Inschrijving voor de opleiding: « Mobiele bewaking (32u) »

Prijs per persoon exclusief btw: € 1160,00
Prijs per persoon inclusief btw: € 1403,60

Deelnemer

Contactgegevens

Te verstrekken documenten

Let op! Zonder deze documenten kan het inschrijvingsformulier niet verstuurd worden.

Verwijderen

Facturatiegegevens


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over onze algemene voorwaarden