Port facility security officer

Doelstelling

Deze opleiding is onmisbaar wanneer u werkt of wil gaan werken als PFSO in een ISPS-havenfaciliteit. U wordt op de hoogte gebracht van de recentste wetgeving inzake maritieme beveiliging, de principes van security awareness, de methoden van beveiliging in een ISPS-havengebied en zo veel meer. Deze interactieve opleiding stoomt u klaar voor het beoefenen van uw job. 

Toelatingsvoorwaarden

Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 596.1) van maximum zes maanden oud.

Programma

  • Intro (0.5u)
  • Voorgeschiedenis en wetgeving (7u)
  • Kennis van de haven (3u)
  • Methoden van inspectie en beveiliging in de haven (4u)
  • INP/PFSA/PFSP – praktische toelichting (6u)
  • Afsluiting (0.5u)

Praktisch

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die werd aangesteld als verantwoordelijke voor de ontwikkeling, uitvoering en onderhoud van het havenfaciliteitsveiligheidsplan en die de contacten moeten onderhouden met de scheepsveiligheidsbeambten en de overheid. Maar tevens kan deze cursus een toegevoegde waarde betekenen voor iedereen die werkzaam is in deze sector.

Duur van de opleiding

21 uur (3 lesdagen + 1 examenmoment).

Attest

Attest van Port Facility Security Officer erkend door FOD Mobiliteit en Vervoer.

Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.

Deze opleiding maakt momenteel geen deel uit van ons open aanbod. Wij organiseren deze training graag op maat voor u. Aarzel niet contact op te nemen!