Veiligheidscontrole fouille

 

Correct fouilleren en controleren van personen en hun bagage.

Programma

  • Opfrissing wettelijke bepalingen inzake beveiligingsonderzoek
  • Veiligheidscontrole
  • Procedures
  • Omgaan met culturele verschillen en agressie
  • Praktijkoefeningen

Praktisch

Doelgroep

Enkel voor bewakingsagenten die tewerkgesteld zijn in het departement “aviation” van een erkende bewakingsfirma en die instaan voor de controle van personen en hun handbagage.

Duur van de opleiding

16u (2 lesdagen, inclusief examen)

Attest

Attest Securitas Academy

Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.