X-ray (non aviation)

 

Kijken naar het scherm van een X-ray apparaat is meer dan observeren! U leert actief te zoeken naar potentiële dreigingen.

Doelstelling

Naast het observeren van het X-ray apparaat, leert u ook actief te zoeken naar potentiële dreigingen op vlak van veiligheid. Het doel van deze training is om uw kennis en vaardigheden te vergroten in het detecteren van gevaarlijke elementen zoals bommen, wapens en hun onderdelen, … door de controle van bagage en handbagage met behulp van de X-ray en het CBT-systeem.

Programma

Herkennen en detecteren van dreiging begint bij de regels en grondbeginselen van X-ray. Nadien behandelen we het deel Security Awareness, de EU-classiffcatie van verboden voorwerpen, de identificatie van vuurwapens, explosieven, brandbare en gevaarlijke voorwerpen en hun samenstelling. U leert beelden interpreteren van alledaagse objecten, messen en vuurwapens, explosieven en componenten van een IED, verborgen vuurwapens.

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Attest psychotechnisch onderzoek
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent
  • Inschrijving is enkel mogelijk door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst waartoe u behoort en waarvoor u over een identificatiekaart beschikt

Praktisch

Doelgroep

Iedereen die toegangscontroles of zoekopdrachten in kritieke infrastructuur uitvoert en die werken met X-Ray aan hun vaardigheden wil toevoegen.

Duur van de opleiding

16 uur (2 dagen training, inclusief examen)

Wenst u deze opleiding te organiseren voor de medewerkers van uw bedrijf? Wilt u graag een offerte?
Klik op de knop hiernaast en neem nu contact op.

Wilt u zich rechtstreeks inschrijven voor één van onze open opleidingssessies?
Vul dan onderstaand formulier in.

Inschrijving voor de opleiding: « X-ray (non aviation) »

Prijs per persoon exclusief btw: € 350,00
Prijs per persoon inclusief btw: € 423,50

Deelnemer

Contactgegevens

Te verstrekken documenten

Let op! Zonder deze documenten kan het inschrijvingsformulier niet verstuurd worden.

Verwijderen

Facturatiegegevens


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Informatie over onze algemene voorwaarden